KONVENT 2021

Gotlandskonventet 2021

På grund av den pågående Covid-19 pandemin kommer vi inte kunna genomföra Gotlandskonventet på vanligt sätt, istället blir det ett:


Digitalt endagskonvent 

Lördag 15 maj

  Som vanligt är temat Tillfrisknande och sedan...


  För att allt ska fungera tekniskt behöver vi i förväg göra en uppskattning av deltagarantal på konventet. Därför är vi mycket tacksamma om ni gör en förhandsanmälan nedan.

  Anmälan är inte bindande och är inte heller ett krav för att kunna delta i konventet.


  Anmälan öppnar snart!  Konventavgift:

  50 kr

  Betalningsinformation kommer senare
  Preliminärt program:

  10-11             Startmöte, talarmöte

  11.15-12.15   Möten i smågrupper, mötesteman kommer senare

  12.15-13.15   Lunchpaus

  13.15-14.15   Talarmöte Al-Anon

  14.30-15.30  Avslutningsmöte, talarmöte