OM OSS

Gotlandskonventet arrangeras i Visby varje år under kristi himmelsfärdshelgen. 


Bakom arrangemanget står den ideella föreningen Gotlandskonventet i Visby i samarbete med Gotlands AA-grupper och Al-Anon. 


Nedan kan du läsa mer om vilka vi är. Vill du vara med? Hör av dig!


Föreningen Gotlandskonventet

Föreningen har ett 20-tal medlemmar och har som ändamål att anordna minst ett konvent årligen på Gotland, för personer i AA:s och/eller Al-Anons gemenskaper.


Konventkommittén

Konventkommittén är de som drar det stora lasset! All planering och organisation, och mycket av det fysiska arbetet på plats utförs av kommittén som just nu består av ett 20-tal personer fördelade på 8 arbetsgrupper.

Dessutom finns ett stort antal personer som gör service på olika sätt under konventhelgen. Koka kaffe, bära möbler, köra sopor, leda möten, städa toaletter, grilla hamburgare och sälja biljetter - det finns arbetsuppgifter för alla!


Sammankallandegruppen

Ansvarar för att kalla till möten och hålla ihop alla lösa trådar. Heja på, trösta, piska och klappa på axeln.

Svarar också i konventtelefonen och på mailen.


Kassörsgruppen

Sköter kassan och bankboken. Håller i tyglarna så att vi inte drar över budget och lever över våra tillgångar.


Sekreterargruppen

Skriver mötesanteckningar och protokoll och bistår med allehanda annat författande. Skyltar, brev och rapporter - allt som har med bokstäver och ord att göra. 


Kafégruppen

Håller konventkafét öppet och kokar hinkvis med kaffe, serverar smörgåsar och hamburgare på löpande band.


Festgruppen

Ansvarar för festligheter på lördagkvällen. 2022 hölls festen i egen regi på skolan. Om och hur det blir någon fest 2023 är ännu en öppen historia. 

 

Infodiskgruppen

Möter besökarna först av alla när de kliver innanför dörren och löser alla möjliga och omöjliga frågor. Sköter konventavgifter, säljer litteratur, hjälper vilsna mötesledare, hanterar borttappade saker och visar vägen både konkret och abstrakt.


Lokalgruppen

Ser till att vi har tak över huvudet, att dörrarna är upplåsta, toaletterna rena, att det finns stolar att sitta på och att lamporna är tända. 


Mötesgruppen

Håller ihop programmets alla punkter och har koll på vem som ansvarar för vad. Mötestider och teman, mötesledare och talare, tryckning av programblad och mötesmanualer med mera.


Strand- och kyrkogruppen

Ansvarar för fredagkvällens programpunkter som består av ett utomhusmöte på strandgärdet och en kvällssamling i kyrkan, även i år arrangerat av Vårdklockans kyrka.


Al-Anon

Al-Anon har en egen arbetsgrupp för Gotlandskonventet. Är du intresserad av att delta i deras arbete? Hör av dig så förmedlar vi kontakten!


Gotlands AA-grupper

Det är medlemmar ur grupperna som engagerar sig i konventkommittén, men grupperna ansvarar också för egna salar under konventet med möblering och att leta mötesledare bl.a. 

Våra grupper:

Fårösundsgruppen

Gutegruppen

Hemsegruppen

Klintehamnsgruppen

Skrubbsgruppen


Många av grupperna har också ordinarie möten under konventhelgen, du hittar adresser och aktuella mötestider på AA Sveriges hemsida.