SERVICE

Gotlandskonventet drivs av den ideella föreningen Gotlandskonventet i Visby. Det stora arbetet utförs dock av konventkommittén. Du kan läsa mer om vilka vi är här.


Vi tar alltid tacksamt emot nya människor som vill göra service, oavsett om du bor på Gotland eller inte. Just nu behöver vi framförallt mötesledare och talare men vi söker även någon som kan hjälpa till med ljudtekniken under lördagskvällens fest!
Anmäl dig som mötesledare eller talare här eller kontakta oss här.

KOMMANDE MÖTEN

Här kan du se vilka arbetsmöten vi har planerade framöver.

Vill du vara med? Kontakta oss!

Kommande arbetsmöten:


Konventkommittén

Söndag 22 maj kl 16

Hos Gutegruppen samt digitalt 


Söndag 29 maj, tid ej fastställd

Alla som gjort service under konventet är välkomna att följa med ut och äta (på egen bekostnad) efter att vi städat klart!


Konventkommittén, uppföljningsmöte (sedan tar vi semester!)

Lördag 11 juni kl 16

Hos Skrubbsgruppen samt digitalt


TALARE OCH MÖTESLEDARE

Vi söker mötesledare och talare till årets konvent.
För att bättre spegla gemenskapen ser vi väldigt gärna fler kvinnor (men män och andra är såklart också välkomna)!
Anmäl dig här:

(När du anmäler dig, tänk på att kontollera att du angett rätt mailadress! Vi svarar alla så har du inte hört något inom ett par dagar, titta i din skräppostmapp och hör sedan av dig eller skicka in en ny anmälan!)

 
 
Mötesledare
Talare
 
Talare (manlig) öppningsmöte fredag 13-14.30
Mötesledare Acceptans (talarmöte) fredag 14.50-15.50
Mötesledare Gruppsamvete fredag 14.50-15.50
Talare Gemenskap lördag 9-10
Mötesledare Självömkan (talarmöte) lördag 10.20-11.20
Talare Självömkan lördag 10.20-11.20
Talare Oldtimers lördag 14.20-15.20. Minst 25 års obruten nykterhet i AA, 4 talare lottas fram på plats
Mötesledare Relationer (talarmöte) lördag 15.40-16.40
Mötesledare Självrespekt lördag 15.40-16.40
Mötesledare Osäkerhet i sociala sammanhang (Talarmöte) söndag 10-11
Talare Osäkerhet i sociala sammanhang söndag 10-11
Talare Acceptans fredag 14.50-15.50
Talare Relationer lördag 15.40-16.40