SERVICE

Gotlandskonventet drivs av den ideella föreningen Gotlandskonventet i Visby. Det stora arbetet utförs dock av konventkommittén. Du kan läsa mer om vilka vi är här.


Vi tar alltid tacksamt emot nya människor som vill göra service, oavsett om du bor på Gotland eller inte.


Just nu söker vi framförallt: 

- Sammankallande samt minst två deltagare till festgruppen

- Vice sammankallande

- Sekreterare och vice sekreterare

- Personer till mötesgruppen


Här kan du se vilka arbetsmöten vi har planerade framöver.

Vill du vara med? Kontakta oss!

Kommande arbetsmöten:


Festgruppen
Lördag 25/3 kl 17
Digitalt


Konventkommittén

Lördag 1 april kl 12

Gutegruppen och digitalt


Konventkommittén

Lördag 6 maj kl 12

Plats ej fastställd